Bogusław Chrabota: Coraz mniej wolności słowa ( Takiseprzecietniak )

@secret_passenger niestety, ludzie mają krótką pamięć i nie uczą się na błędach, mimo że mamy książki, filmy, nawet jeszcze ludzie pamiętający tamte czasy żyją, choć jest już ich coraz mniej… Czasy względnego pokoju i rozwoju zawsze kończą się mega kryzysem i śmiercią milionów, od setek lat. Jakiś powód takiego stanu rzeczy musi istnieć.