Nie ułatwiajcie Polkom aborcji w Czechach – list ambasady RP ( holka-kofolka )

@octogen: „Człowiek” w znaczeniu biologicznym nie zbyt wielkiego znaczenia dla dyskusji etycznych. Nawet jeżeli uznamy, że może nam to coś pomóc w dyskusjach etycznych, pojawiają się różne problemy, jak np. brak precyzyjnej definicji gatunku, występowanie bliźniąt pasożytniczych/syjamskich czy chimer.