Prezydent Sopotu chce usunąć szafę Polańskiego sprzed Zatoki Sztuki ( janusz_z_czarnolasu )

@jedyny_wolny_login: Proszę o źródło informacji, że Karol Wojtyła był pedofilem.