Rasiści z Google dyskryminują wszystkich poza czarnymi ( Grakk )

pisanie z wielkiej litery

@Grakk: *wielką literą