Wandale LGBT chwalą się niszczeniem mienia ( logitive )

@Anaris:
Statystyki demograficzne związane z orientacją psychoseksualną są trudne do ustalenia[40], przede wszystkim dlatego, że osoby homoseksualne są w kulturach heteronormatywnych poddane nieustannemu wykluczeniu[41]. Wskutek tego część z nich obawia się ujawnienia swojej tożsamości[42], część internalizuje uprzedzenia homofobiczne, co prowadzi do wypierania się własneej homoseksualności (internalised homophobia)[43]. Badania, które za osobę homoseksualną uznają kogoś, kto odbywał stosunki seksualne tylko z osobami tej samej płci, zwykle wyznaczają odsetek populacji homoseksualnej w granicach 1%[44][45][46]. Według badań przeprowadzonych w krajach zachodnich stałe zachowania homoseksualne wykazuje 2–7% ludzi[44][45][47][48][49][50][51][52][53][54][55],