Zapamiętajmy nazwiska polskich europosłów odpowiedzialnych za przyjęcie TERREG! ( moby22 )

Magdalena Adamowicz PO
posłanka do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.